Spośród różnych urządzeń dostarczanych w ramach kompletnych projektów inwestycyjnych najważniejsze to:

 • Części turbin dla elektrowni wodnych
 • Komponenty dla przemysłu papierniczego jak konstrukcje ze stali kwasoodpornej, bębny sitowe, wibratory, belki nożowe, rolki, itp.
 • Konstrukcje i części wyładowarek portowych
 • Elementy napędu statków
 • Urządzenia sterujące przepływem ropy naftowej i gazu na platformach wiertniczych
 • Konstrukcje ram do pakowania produktów spożywczych
 • Elementy urządzeń do produkcji taśm i blach stalowych
 • Oczyszczarki i elementy urządzeń do oczyszczania wody
 • Części wielkich pieców hutniczych
 • Ramy generatora elektrowni wiatrowych
 • Formy do opon

Materiały leżące w zakresie naszych typowych możliwości produkcyjnych i obróbczych to:

 • Konstrukcje spawane ze stali węglowych, nierdzewnych i kwasoodpornych;
 • Odlewy staliwne i żeliwne
 • Odkuwki
 • Materiały walcowane

Ciężar wykonywanych komponentów waha się od kilku kilogramów do 40-60 ton. Mamy możliwości  zlecania w kooperacji różnych rodzajów obróbek specjalistycznych (np. różne rodzaje  obróbki cieplnej, zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni, itp)