Podstawowymi kryteriami, którymi kierujemy się przy wyborze poddostawców jest: kompetencja, poziom techniczny oferowanych materiałów i usług, jakość wykonania, konkurencyjne ceny oraz terminowość.
Weryfikacja jest prowadzona na bieżąco, a jej podstawowym narzędziem są audyty (wstępne, okresowe, procesu).

W trosce o coraz wyższe standardy wymagane przez naszych partnerów biznesowych zastrzegamy sobie prawo audytowania każdego dostawcy, również tych posiadających wdrożony system zarządzania jakością.

W przyszłości zamierzamy kontynuować wypracowane metody współpracy, w szczególności:

  •  dywersyfikacja współpracy  z partnerami biznesowymi z różnych branż przemysłu
  •  współpraca z dostawcami z rynku polskiego i z zagranicy
  •  współpraca z organizacjami naukowo-badawczymi, instytutami technicznymi  i innymi organizacjami gospodarczymi

Pragniemy utrzymać dotychczasowe relacje biznesowe z naszymi stałymi kontrahentami, a równocześnie pozostajemy otwarci na nawiązywanie kontaktów z nowymi partnerami w kraju i za granicą.