Dążymy do tego, by nazwa naszej firmy oznaczała dobrą jakość wykonania.

Zobacz – Polityka zintegrowanego systemu >>>>

Od samego początku „inwestowaliśmy w jakość”,  szkoląc własnych pracowników kontroli jakości, pozyskując kolejne uprawnienia oraz wyposażając firmę w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową.

Zobacz – Posiadane uprawnienia >>>>

W rezultacie konsekwentnej polityki projakościowej w 2004 firma wdrożyła system zarządzania jakością i uzyskała:

Zobacz – Certyfikat ISO 9001;2015 >>>>

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, staramy się sprostać coraz nowocześniejszym standardom technicznym i coraz wyższym wymaganiom jakościowym.
Opracowano założenia „Polityki Jakości” obowiązującej wszystkich pracowników firmy, począwszy od operatorów obrabiarek  kończąc na Zarządzie. Dział Kontroli Jakości w strukturze organizacyjnej jest komórka niezależną, podporządkowaną Zarządowi, co zapewnia właściwy przebieg procesów kontrolno-inspekcyjnych. Dla utrzymania wysokiej jakości wykonania okresowo przeprowadzane są szkolenia pracowników związane z systemem jakości oraz  audyty wewnętrzne.