Pragniemy kontynuować naszą strategię poprzez rozwój i modernizację potencjału produkcyjnego, podnoszenie kwalifikacji załogi oraz doskonalenie dotychczas świadczonych usług.

Chcemy być  pozytywnie postrzegani przez lokalną społeczność i władze, dlatego w dalszym ciągu będziemy kłaść nacisk na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy, a działalność bieżącą i inwestycyjną prowadzić respektując zasady i przepisy o ochronie środowiska naturalnego.

Plany inwestycyjne na najbliższe lata przewidują dokończenie inwestycji Hala nr 2, gdzie sukcesywnie będą wydzielane i wyposażane wydzielone strefy.