Nowe inwestycje w 2016

W 2016 roku została rozbudowana dwukrotnie hala kryta w celu rozszerzenia mocy produkcyjnych.